Hem
Skottårsorkestern under ledning av Lars Kvensler med Anders Ekborg och Sofia Loell

Foto från konserten 2019. Fotograf Charlotta Bäckström

Nästa konsert

Vi planerar för nästa framträdande.


Vi har ett par uppslag som vi arbetar med just nu. Så snart vi vet mer så kommer det att presenterars här och på vår Facebooksida.


Vi värnar om den svenska blåsorkester-traditionen!

Foto: Charlotta Bäckström

Copyright Skottårsorkestern om inget annat anges