Kurser

Kurser


I samband med våra konserter brukar vi anordna kurser.

Här neden hittar du information om de aktuella kurserna!

Brasskurs


Lördag 2/2 09:00-16:00

Söndag 3/2 09:00-19:00


Lärare är Magnus Eriksson, förbundsdirektor Sveriges Orkesterförbund


Anmälan: Senast 2019-01-11 via webbformulär på www.orkester.nu


Saxofonkurs


Lördag 2/2 09:00-16:00

Söndag 3/2 09:00-19:00


Lärare är Kristin Uglar, saxofonlärare bl a vid Musikskolan Lilla Akademien.


Anmälan: Senast 2019-01-11 via webbformulär på www.orkester.nu


Stråkkurs


Lördag 2/2 09:00-16:00

Söndag 3/2 09:00-19:00


Lärare är Lars Kvensler, violinist på Göteborgsoperan och dirigent


Anmälan: Senast 2019-01-11 via webbformulär på www.orkester.nu


Copyright Skottårsorkestern om inget annat anges